Parade de Beleving Theater van de Zintuigen

Stel je eens voor dat ook kwetsbare inwoners van Hilversum volwaardig worden meegenomen in de festiviteiten rond Hilversum 600? Hoe geweldig zou het zijn als wij parade de Beleving (a la het rondreizend theaterfestival) gaan organiseren voor en ook door kwetsbare inwoners? De ingrediënten voor Parade de Beleving zijn de vijf zintuigen; horen, ruiken ,voelen, zien en proeven. De programmering wordt er speciaal op afgestemd denk aan prikkelarm, tastbare activiteiten en laagdrempelig meedoen. Maar dat kunnen wij niet alleen, doe je ook mee?

Uitgangspunten

We organiseren dit evenement voor alle inwoners van Hilversum. Focus ligt hierbij wel op de kwetsbare inwoners. Onder kwetsbare inwoners verstaan we inwoners die niet zomaar naar een festival kunnen omdat ze niet iemand in hun directe omgeving hebben om mee te gaan (eenzaamheid) en mensen die vanwege hun mentale en/of fysieke gezondheid alleen onder begeleiding op stap kunnen gaan. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking, audiovisuele beperking, dementie of een andere psychische kwetsbaarheid. We koppelen mensen aan maatjes, aan medewerkers van de deelnemende organisaties en andere vrijwilligers en regelen als het echt niet anders kan vervoer. De programmering is speciaal gericht op deze kwetsbare inwoner. Zoals aangegeven zijn andere inwoners natuurlijk ook van harte welkom, maar de programmering is speciaal bedoeld voor deze kwetsbare doelgroep. De maatschappelijke resultaten bestaan uit het verhogen van de maatschappelijke participatie, het doorbreken van isolement en eenzaamheid en het stimuleren van zelfredzaamheid. We hopen met dit festival een groot publiek te trekken. Naast de kwetsbare doelgroep willen we ook alle Hilversummers inspireren en kennis laten maken met de welzijnsorganisaties die Hilversum heeft

BETROKKENEN