Privacy Statement

600jaarhilversum.nl, een samenwerking tussen Gemeente Hilversum, Stichting Hilversum Marketing en Stichting Hilversummers.nl, hecht veel waarde aan de privacy van haar gebruikers. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en beschermd, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens wanneer u de website 600jaarhilversum.nl bezoekt. Het kan zijn dat we van tijd tot tijd deze privacyverklaring moeten wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring is beschikbaar op onze website. Bij belangrijke wijzigingen van onze Privacyverklaring zullen wij u actief informeren over deze wijzigingen.

Wie de gegevens kunnen bewerken:

De projectorganisatie 600 jaar Hilversum streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. De projectorganisatie zijn ook de enige partijen die de persoonsgegevens in kunnen zien en kunnen veranderen. Het door een gebruiker aangemaakt account is van toepassing voor alle websites die ontwikkeld zijn op het Hilversummers.nl platform. Het beheer van het gebruikersaccount ligt daarmee primair bij Stichting Hilversummers.nl

Contactgegevens:

 • Website: https://www.600jaarhilversum.nl
 • Adres: info@600jaarhilversum.nl
 • Telefoonnummer: 
 • Privacy Officer: 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

De hierboven genoemde persoonsgegevens ontvangen wij van u op het moment u een account aanmaakt en/of gebruik maakt van onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@600jaarhilversum.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens:

600JaarHilversum.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Geautomatiseerde besluitvorming: 

600JaarHilversum.nl neemt geen besluiten met (aanzienlijke) gevolgen voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijn persoonsgegevens: 

600JaarHilversum.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden: 

600JaarHilversum.nl verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval een andere organisatie uw persoonsgegevens verwerkt, maken wij afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Deze afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten en zijn overeenkomstig wet- en regelgeving.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website 600JaarHilversum.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere websites die via links vanaf onze website kunnen worden bezocht. We raden je aan om de privacyverklaringen van die websites te lezen.

Cookies en soortgelijke technieken:

600JaarHilversum.nl maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies op haar website. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website, zoals het onthouden van je voorkeursinstellingen. Analytische cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren en statistieken bij te houden, zodat 600JaarHilversum.nl de website kan optimaliseren en verbeteren.

600JaarHilversum.nl maakt geen gebruik van tracking cookies of marketingcookies, waarmee jouw surfgedrag kan worden gevolgd voor gerichte advertenties of andere marketingdoeleinden.

Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via de instellingen van je webbrowser. Houd er echter rekening mee dat sommige functies van de website mogelijk niet meer goed werken als je cookies uitschakelt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door ons bedrijf. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere organisatie te laten sturen, zoals jij hebt aangegeven.

Als je gebruik wilt maken van je recht op bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid of als je andere vragen/opmerkingen hebt over de verwerking van je gegevens, stuur dan een gedetailleerd verzoek naar info@600jaarhilversum.nl Om te verifiëren dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen aan u worden bekendgemaakt. Zorg ervoor dat je pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt ter bescherming van je privacy. Nadat wij uw identiteit hebben vastgesteld, zullen wij uw verzoek in behandeling nemen.

We kunnen ook contact met u opnemen om u meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek. 600JaarHilversum.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren op je verzoek. Als uw verzoek ingewikkeld is, kan de reactietermijn worden verlengd met twee (2) maanden. In dat geval wordt binnen vier (4) weken aan u kenbaar gemaakt binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Het uitoefenen van uw rechten is in principe kosteloos.

We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

600JaarHilversum.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@600jaarhilversum.nl

600JaarHilversum.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Om uw bestelling te kunnen verwerken en betalingstransacties te kunnen afhandelen
 • Het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken en te beheren, zoals het identificeren en certificeren van u als zijnde gebruiker van het account
 • Het gebruikmaken van alle functionaliteiten op het online podium, waaronder contact leggen en samenwerken met andere Hilversummers
 • Het verwerken van persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens tegen te gaan.
  • TLS (voorheen SSL) wordt gebruikt om jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding te versturen. Dit kun je herkennen aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die worden gebruikt om te voorkomen dat jij namens 600JaarHilversum.nl e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.